Forbudet gjelder bålbrenning, engangsgriller, bålpanner, primus og annet som medfører bruk av åpen ild uten tillatelse.

Les mer om forbudet på nettsidene til Gauldal Brann og Redning.