Den årlige strategikonferansen er et ledd i budsjett- og utviklingsarbeidet, og skal gi rom for gjensidig dialog mellom politikere og administrasjon. Dagen startet med en presentasjon av ulike sektorer og en titt på utfordringsbildet for årene som kommer, inkludert kommunens økonomi. Dette ble fulgt opp med gruppearbeid og debatt. Avslutningsvis fikk melhuspolitikerne presentert den nylig ferdigstilte digitaliseringsstrategien for Melhus, som straks skal behandles i kommunestyret.