Melhus har hatt 16 smittetilfeller av koronavirus siden 16. mai. De tre siste ble kjent søndag. Ingen nye smittetilfeller er meldt så langt i dag. Svært mange har blitt testet.

Det er fortsatt en del tester vi ikke har fått svar på, men vi opplever nå at smittesituasjonen i Melhus er under kontroll.

Lokale anbefalinger opphører

De lokale anbefalingene som gjaldt i forrige uke opphører med umiddelbar virkning.

Det innebærer blant annet at idretten og andre organiserte fritidsaktiviteter kan gjenoppta aktiviteten.

Idrettslag kan igjen begynne å trene og konkurrere i tråd med nasjonale regler.

Kamper innad i Melhus kommune er ok.

Melhus kommune tillater også kamper mot lag fra andre kommuner. Dette forutsetter at også nabokommunene tillater dette.

Vær forsiktig

Når vi nå åpner litt opp er det fortsatt svært viktig at vi er forsiktige, slik at vi unngår ny oppblomstring av smitte. Ha få sosiale kontakter og hold avstand.

Vi oppfordrer fortsatt til å begrense trafikk på tvers av kommuner. Alle som kan, oppfordres til å ha hjemmekontor.

Munnbind anbefales brukt, både utendørs og innendørs i det offentlige rom, når to meters avstand ikke kan overholdes.

Disse nasjonale tiltakene gjelder nå