Vi har orientert de berørte tjenestemottakerne om at de kan ha vært i kontakt med en smittet person og anmodet om at de oppholder seg mest mulig i egen leilighet de neste fem dagene. Denne informasjonen er også videreformidlet til nærmeste pårørende.

Vi har iverksatt et testregime som innebærer testing av de berørte beboerne dag 1, 3 og 7.

Vi oppfordrer til å være oppmerksom på symptomer de kommende dagene.

Ingen ansatte i karantene

Alle ansatte som har jobbet med vedkommende er orientert. Alle ansatte ved den aktuelle avdelinga er fullvaksinerte, men vil av smittevernhensyn bruke munnbind og visir de neste fem dagene. Ansatte som faller inn under betegnelsen «nærkontakt» skal testes dag 1, 3 og 7.

Også her er det lav terskel for testing dersom det oppstår symptomer.

Besøk

Vi anmoder berørte beboere om å avstå fra besøk de neste fem dagene. Dersom de velger å motta besøk bør besøkende bruke munnbind.

Testing

Det er viktig at ta koronatest dersom du får symptomer, eller mistenker du kan ha vært i kontakt med smitte. Dersom alle tester seg tidlig, klarer vi å avdekke smitten på et tidlig tidspunkt.

Selvtest får du på rådhuset.

Bygdekafeen vil være åpen, men øvrige aktiviteter som bridge, korøvelser og liknende vil bli avlyst de kommende dagene (minimum ut søndag).