Vern for eldre Telefon: 800 30 196
Vakttelefon for forsterforeldre Telefon: 466 17 410
Alarmsentralen for barn Telefon: 116 111
Trondheim krisesenter Telefon: 73 52 34 20
Familievernkontoret i Trondheim Telefon: 73 99 05 00
Barnevernsvakta Telefon: 02800     
Hjelpetelefonen Mental helse Telefon: 116 123
Veiledning helsenorge.no  Telefon: 23 32 70 40