Hensikten med å bytte fra mekaniske til elektronisk er flere:

Det blir lettere for abonnenten. Kommunen tar ansvaret for avlesning og rapportering av alle vannmålerne, og abonnenten trenger ikke selv å lese av forbruket
Vannmåleroppgjøret kan gjøres mye mer effektivt enn tidligere, av kommunen
Flere av de mekaniske vannmålerne fungerer ikke optimalt lengre, og må byttes
Lettere å finne eventuelle feil/lekkasjer 
 
Det er rørleggerbedriftene Bravida AS og Melhus VVS som skal gjøre selve utskiftningen. 
 
Vi er godt i gang med utskiftningen. Når tiden er inne for å bytte din vannmåler, vil du få en SMS fra oss. Vi vil sammen med deg finne et tidspunkt for når måleren skal byttes.