Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det likevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. 

Slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer FHI at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. 

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen. 

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

Praktisk informasjon

  • Vaksinen er gratis, både hos fastlegen og på apoteket.
  • Du kan ta vaksinen på Apotek 1 Melhus eller på legekontor i Melhus for de som har fastlege i kommunen. Apoteket har både timebestilling og drop-in.