Midlene vil i første omgang prioriteres til arrangementer og aktiviteter som er planlagt gjennomført i 2021, og det kan søkes om støtte til inntil 50 prosent av kostnadene (søknadssum maks 50.000 kroner).

Det kan også søkes om refusjon av egenkapital til arrangementer og aktiviteter som har funnet sted mellom 16.08.21 og 17.09.21

For å kunne søke om støtte fra oss, må man være tilknyttet en virksomhet i Melhus kommune, med eget organisasjonsnummer. 

Søknaden skrives i ett dokument, og må inneholde:

 • Navn på lag/organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Medlemstall
 • Kort beskrivelse av aktiviteten inkl. estimert antall deltagere
 • Kort beskrivelse av hvordan dette skal hjelpe med rekruttering
 • Sted for aktivitet
 • Budsjett og finansieringsplan for aktivitet
 • Kontonummer for utbetaling

Dette kan det ikke søkes om støtte til:

 • Vanlig drift
 • Innkjøp
 • Arbeid som vanligvis blir gjort på dugnad

Krav til søker i etterkant

 • En kort rapport fra aktiviteten som gir en kort oppsummering, inkludert deltagertall og regnskap. Denne skal sendes inn senest 30 dager etter gjennomført aktivitet. Rapporten skal være på maks 1 A4 side.
 • Tilskudd utbetales etterskuddsvis etter innsendt rapport. Her kan det unntaksvis gjøres unntak ved særstilt behov.

Søknader vil bli behandlet forløpende, og alle vil få svar innen 30 dager. Søknaden sendes til postmottak@melhus.kommune.no, og merkes med «Aktivitetsmidler Melhus kommune 2021»

Spørsmål vedrørende søknaden, samt rapport sendes til kulturrådgiver Maria Spjøtvoll, maria.spjotvoll@melhus.kommune.no.