– Skoleveien skal være trygg for alle. Derfor samarbeider vi med frivilligheten for å ha større tilstedeværelse av voksne på skoleveien. Vi setter veldig stor pris på at Røde kors stiller opp på denne måten, sier Nina Hoseth, kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Røde kors omsorg har et tilbud om fredagsklubb på Frivilligsentralen for ungdomsskoleelever. Mange i tiende trinn benytter tilbudet, men ikke mange på åttende og niende trinn. Røde kors omsorg ønsker å komme i kontakt med ungdommer om tilbudet om fredagsklubb, og vil benytte anledningen til dette når de er til stede rundt skolene.

Skolene i Melhus kommune jobber aktivt med mobbing og inkludering, og jobber for at alle skal ha et trygt skolemiljø.

Eventuelle anmeldelser vil bli håndtert av politi og politikontakt i Melhus kommune.