Sakspapirer til møtet finner du her.

Disse sakene skal opp til behandling

 • 2/2023: Interpellasjon - Juridiske og økonomiske konsekvenser av å oppheve eller endre reg.planer for å tilbakeføre arealer til LNFR                                         
 • 3/2023: Interpellasjon - Moderasjonsordning på fritidsaktiviteter; Kompensasjon for bompasseringer på vei til aktiviteten                            
 • 4/2023: Interpellasjon - Helseplattformen                                     
 • 5/2023: Spørsmål til ordfører - Jordvern                                         
 • 16/2023: Referatsaker
 • 17/2023: Kontrollutvalgets årsmelding 2022
 • 18/2023: 94/10 Avhending av bygningen Lensmannsgården
 • 19/2023: Rehabilitering av svømmebassenget ved Eid skole og barnehage - tilleggsbevilgning etter anbud
 • 20/2023: 92/29 Salg av grunneiendom i Potten
 • 21/2023: Innkjøpsstrategi for Melhus kommune
 • 22/2023: Oppfølgning interpellasjon om økonomisk støtte til Ukraina

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.