I ukene framover skal barn og ungdom svare på følgende spørsmål:  

  • Hva tror du blir viktig for at barn og unge i 2040 skal ha det bra? 

Oppdraget har gått ut til alle femåringer i barnehagene våre, samt elevene på sjette- og niende trinn på alle skolene våre. Ansatte innen oppvekstsektoren har fått samme problemstilling, i tillegg er det sendt ut til alle Foreldreutvalg (FAU) i kommunen.  

Barnehagebarna og elevene kan selv bestemme hvordan de ønsker å presentere sitt resultat. Det kan leveres som tekst, film, animasjon, digital presentasjon og tankekart, for å nevne noen muligheter.  

Vi planlegger også å vise frem noen av disse prosjektene barna og ungdommene har jobbet med.  

Video med barn og ungdom 

Før vi startet med prosjektarbeidet i barnehager og skoler, har vi vært rundt i kommunen og snakket med to femåringer, en 12-åring og en 16-åring. Se hva de sier om blant annet trygghet, læring, trivsel og vennskap i denne videoen:  

Om arbeidet 

Oppvekststrategien er under arbeid denne vinteren og våren. Den skal tegne opp et fremtidsbilde av hvordan det er å vokse opp og være barn og ungdom i Melhus i 2040.  

Innspill fra særlig barn og unge, ansatte, foreldre og lokalsamfunnet ellers er viktig i arbeidet med en slik strategi.  

Du kan lese mer om arbeidet på melhus.kommune.no/oppvekst2040. Strategiforslaget vil legges ut på høring, og da kan alle komme med sine innspill. Vi oppfordrer til at alle som ønsker, bidrar med sine innspill.  

Planen er å ha strategien klar til politisk behandling i juni 2023.