Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) samarbeider med Nord universitet med mål om å opprette en nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.

Oppstart i studiet er tentativt planlagt fra høsten 2024.

Informasjonsmøte

Nord universitet og Trøndelag Sør inviterer ansatte og innbyggere i regionen til digitalt informasjonsmøte 22. mars kl. 18-20. På møtet får du vite mer om faglig innhold i studiet, studiehverdag og søknadsprosess.

Delta digitalt her (påmelding ikke nødvendig).  

Det er også anledning til å delta på møtet fra rådhuset (møterom Kark). Påmelding på e-post til Kristin Grindstuen innen 21. mars. 

Bakgrunn for samarbeidet med Nord universitet

Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for kommunene Midtre Gauldal, Oppdal, Melhus, Holtålen, Rennebu og Røros kommune. Til sammen utgjør kommunene region Trøndelag Sør.

Rådet samarbeider om å finne gode løsninger på utfordringer regionen står overfor. Samarbeidet omfatter blant annet kompetanse, samferdsel, næringsutvikling og arbeid for å løfte lokalmatmiljøet i regionen.

I prosjektet Kompetansepilot Trøndelag Sør har helseledere i regionen kartlagt hvilken kompetanse kommunenes helse- og omsorgstjeneste har behov for nå og i årene som kommer. Felles for kommunene i regionen er mangel på sykepleiere.

Helseledere i regionen ser at ved å tilby nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning for søkere fra regionen, kan vi utdanne sykepleiere med tilknytning til hjemkommunen og som ønsker å arbeide i regionen etter endt utdanning.

NB! Oppstart av studiet avhenger av at Nord universitet får tilsagn på søknad om driftsmidler.