Hun startet i stillingen 15. februar, i enheten Arbeid og helse, med tilhold i de nye lokalene i Energiparken.

Bindeledd

Kommuneoverlegen er samfunnsmedisiner, og de tre hovedområdene er en medisinsk rådgiverrolle, smittevern og helseberedskap. Under dette ligger et bredt spekter av arbeids- og ansvarsområder.

- Jeg skal gi råd når kommunen eller politikerne har medisinskfaglige spørsmål som må avklares. Jeg har ikke beslutningsmakt, men er rådgivende. Jeg har heller ikke en klinisk funksjon, det vil si at jeg ikke har pasienter. Jeg fungerer på mange måter som bindeleddet mellom samfunnet og medisinfaget.

Kommuneoverleger landet over ble plutselig allemannseie i koronapandemien.

- De siste årene har vært veldig preget av pandemien. Jeg håper å få mer tid til å jobbe forebyggende framover.

Godt tatt imot

Kommuneoverlegen ligger under legetjenester i enheten Arbeid og helse. De tok nylig i bruk nye lokaler i Energiparken. Hun har ikke hatt så mange dager på jobb ennå, men inntrykket er bra.

- Her er det trivelige folk, de tar godt vare på meg. Det at vi sitter sammen, og er et kollegium er veldig fint. Tradisjonelt har nok kommuneoverlegen sittet mye for seg selv med sitt ansvarsområde.

I tillegg til kommuneoverlegen, består legetjenester av sykehjemsleger, kommunefarmasøyt, helsestasjonslege, Korsvegen legekontor og saksbehandler.

- Jeg må bruke litt tid på bli kjent med organisasjonen og møte folk, slik at de kjenner til meg og bruker meg der det trengs. Jeg ønsker at folk skal bruke meg, at de spør om råd.

Ikke ansvar for fastlegene

Melhus kommune er en utdanningsinstitusjon, og vi har nå fem ALIS, det vil si allmennleger i spesialisering. Lamvik blir involvert i oppfølgingen av disse.  

Kommuneoverlegen er ikke lederen for fastlegene, noe mange kanskje tror.

- Det er et skille der, mellom min rolle og fastlegene. Jeg er tilgjengelig som faglig støtte for dem hvis de trenger det, men jeg er for eksempel ikke klageinstans. Da er det statsforvalteren som blir riktig å kontakte.

Aktiv i travsporten

Inga Lamvik er ikke ukjent i Melhus.

- Jeg har drevet med hest hele livet, og har vært en god del på Melhus opp gjennom årene. Jeg har mange venner her, og er relativt godt kjent. Hun er fra Leinstrand, men bor i Sjetnemarka. Medisinstudiet tok hun i Trondheim, men har jobbet både i Østfold og Vestfold. De siste tre årene har hun vært i spesialisering i ortopedisk kirurgi både i Kristiansund og Trondheim.

Som i barne- og ungdomstida går fritida i stor grad med til hest, nærmere bestemt travsporten.

- Jeg har holdt på med det hele livet. Jeg rir travløp, som jockey. Det er et stort travmiljø på Melhus. Vi har hester på gården på Leinstrand, der jeg har vokst opp. Stallen er på vei hjem fra jobb, så det passer godt!