Søknadsfrist er 1. april.

Kun frivillige lag kan søke om tilskudd. Det bemerkes at det ikke gis tilskudd til hall- og baneleie, idrettsmateriell, lønn og husleie.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen, og søknadsskjema finner du her.