En viltpåkjørsel medfører materielle skader, lidelser for det påtrufne dyret og kan også medføre personskade. For å lette arbeidet med å finne igjen dyr, anbefales det at det ligger viltbånd i alle biler.

På viltbåndet er det tydelig beskrevet hvem du skal ringe og hva du skal gjøre i en påkjørselsituasjon.

Viltbåndet skal brukes ved en viltpåkjørsel til å merke av stedet hvor påkjørselen skjedde, eller hvor skadet dyr løp bort fra veien.

Du kan hente viltbånd følgende steder i kommunen:

  • Rådhuset
  • Korsvegen - Coop Prix Korsvegen
  • Gåsbakken - Coop Marked Hølonda
  • Hovin - Coop Prix Hovin
  • Lundamo - Coop Prix Lundamo
  • Ler - Coop Prix Ler