Avtalen ble godkjent av Melhus formannskap 17.1.23 i sak 3/23.

Last ned avtalen.

Spørsmål kan rettes til enhet for arealforvaltning v/ Guri Vik.

E-post Guri Vik
E-post postmottak

Oppgi gjerne saksnummer 21/3952.

Kunngjøringen er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 3. ledd.