Utvalg for helse, oppvekst og kultur besluttet disse tildelingene på sitt utvalgsmøte mandag 6. februar.

Prisene blir delt ut på hederskvelden 9. mars i kultursalen på rådhuset.