Melhus kommune er godt i gang med områdeplan Brekkåsen. Vi er nå klare for å vurdere konkrete innspill.  

Vi ønsker å få innspill fra grunneiere, beboere og andre interessenter på hvordan Brekkåsen skal utvikle seg i fremtiden.  

Eksempler på innspill kan være: Nye gang- og sykkelveger, snarveger, leke- og oppholdsplasser, innspill til trafikkfarlige strekninger/krysninger, ønsker om boligområder og lignende.  

Vi ønsker helst innspillene med en tegning/kartutsnitt, men det er ikke nødvendig for at de skal vurderes.  

Innspillene sender du til postmottak@melhus.kommune.no. Merk med «innspill til områdeplan Brekkåsen». Frist for å sende innspill er 15. februar.

Når planen blir lagt til offentlig ettersyn, vil vi gjennomføre et åpent folkemøte.  

Formannskapet i Melhus vedtok i møte 17.9.19 planprogrammet for områdeplan Brekkåsen (sak PS 110/19). 

Om du har spørsmål eller du ønsker et eget møte, ta kontakt med saksbehandler Martine Leonora Moe på: 

Tlf.nr: 95744665  
E-post: martine.leonora.moe@melhus.kommune.no