Søknadsfrist er 15. februar kl. 13.00.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. 
Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke her.