Kartverket sender saken på lokal høring i kommunen. Den gjelder følgende navn:

  1. Fosskrysset
  2. Fossbrua
  3. Røskaftbrua
  4. Grinnisbekkbrua - Grinnisbrua
  5. Homyrkamtunnelen
  6. Lobrua
  7. Eidsmobekkbrua - Eidsmobrua
  8. Kåsabrua
  9. Kvålskrysset

Høringsbrev fra Kartverket

Høringsuttalelser sendes via e-post eller i ordinær post til Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus.
Frist for å komme med innspill er 24. januar.

Bakgrunn

Nye veier velger navn på sine anlegg. Kartverket vedtar skrivemåten etter lokal høring. Kommunen har rett til å uttale seg, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjelder stedsnavn de har særlig tilknytning til. 

Har du spørsmål?
Kontakt kulturrådgiver Anne Sørtømme på telefon 971 97 156.