Det blir orienteringer fra kommunen og HENT, samt anledning til å stille spørsmål.