Avtalen ble godkjent av Melhus formannskap 6.12.22 i sak 153/22.

Last ned avtalen.

Spørsmål kan rettes til enhet for arealforvaltning v/ Guri Vik

E-post: guri.vik@melhus.kommune.no eller postmottak@melhus.kommune.no.

Oppgi gjerne saksnummer 14/5059.

Kunngjøringen er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 3. ledd.