For eksempel får de fleste skoler, barnehager og helseinstitusjoner nye numre med virkning fra torsdag 1. desember.

Ringer du de gamle fasttelefonnumrene etter 1. desember, vil du ikke få svar. Unntaket er hovednummeret til Melhus kommune, 72 85 80 00, som vil bestå.

Vi har numre til mange av våre tjenester, institusjoner og enheter på nettsidene våre. Vi vil oppdatere numrene så raskt vi kan, men ber om forståelse for at det kan ta noe tid å få alle numre korrekt.

Søker du etter telefonnumre i Melhus kommune på Google, vil du en periode framover finne de gamle fasttelefonnumrene. Vi skal gjøre Google oppmerksomme på at de viser feil numre. Erfaringsmessig tar det noe tid før de retter opp.