I Melhus har det ikke vært noen positive smittetilfeller siden 25. mai. Smittesituasjonen i Trondheim og de øvrige kommunene i Trondheimsregionen har også blitt bedre den siste tida.

Opphever lokale anbefalinger

I Melhus har vi de siste ukene hatt sterke anbefalinger om å unngå sosial kontakt. Med utgangspunkt i den bedrede smittesituasjonen mener kriseledelsen i Melhus kommune at vi nå kan oppheve de lokale anbefalingene, og gå over til å følge de nasjonale koronatiltakene.

Overgangen fra lokale anbefalinger til nasjonale tiltak innebærer blant annet at flere kan samles på arrangement.

Disse nasjonale tiltakene gjelder nå

Hold avstand og begrens sosiale kontakter

De generelle smittevernanbefalingene gjelder fortsatt:

  • Vask hendene og hold en meter avstand til andre.
  • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad.
  • Hold deg hjemme og test deg om du er syk. Her bestiller du test

Kriseledelsen anbefaler fortsatt å unngå unødvendig reiser på tvers av kommunegrenser.

Skoler og barnehager er på gult nivå fram til sommerferien.

Idrettskonkurranser mot lag fra andre kommuner

Melhus kommune åpner opp for at lag fra vår kommune kan spille kamper mot lag fra Skaun kommune. Skaun har fredag ettermiddag vedtatt det samme. Lag fra Melhus og Skaun kan nå altså spille mot hverandre.

Lag fra Melhus kommune som har planlagte kamper mot lag fra Trondheim kommune må avvente. Situasjonen i Trondheim og nye vedtak i Trondheim kommune avgjør når disse kampene eventuelt kan gjennomføres.