Signalet som sendes ut, og kan høres, er "Viktig melding - søk informasjon". Det skjer klokka 12.00 onsdag 9. juni. 

Det understrekes at dette kun er en teknisk prøve.