Norsk Ornitologisk Forening vil registrere fugl i jordbrukslandskapet i Melhus. De gjør dette grytidlig om morgenen, fra omtrent klokka 04 til klokka 09. Som grunneier kan du dermed observere personer på og i nærheten av din eiendom i denne perioden.  

Det er Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bonedalg og Norsk bonde- og småbrukaralag som har gitt NIBIO oppdraget.

Les informasjonsbrevet fra NIBIO: Melding om feltarbeid (PDF).

Les også en fersk rapport om prosjektet på NIBIOs hjemmesider.

 

Illustrasjonsbilde: Pixabay.com/Konevi