I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjør Melhus kommune at det er inngått utbyggingsavtale med Melhustunet AS (organisasjonsnummer 993 153 850).

Reguleringsplanen Detaljregulering Rønningan ble vedtatt i kommunestyret 18.2.2012 med planidentifikasjon 2011011. Utbyggingsavtalen regulerer opparbeidelse, finansiering og overtakelse av nødvendig infrastruktur i tråd med reguleringsplan og behov som utbyggingen utløser.

 Du kan lese hele utbyggingsavtalen for Rønningan/Melhustunet her.