Ihht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 meldes oppstart av detaljregulering av Bergljots veg 2 på Gimse. Hensikten med planarbeidet er at I.K.Lykke Eiendom AS ønsker å rive eksistrende næringsbebyggelse og føre opp kombinert bygg som inneholder parkeringskjeller, butikk/næring i 1. etg. og boliger i ovenforliggende etasjer. Reguleringen omfatter i hovedsak eiendommen gnr/bnr 36/147, og har fått tildelt planid 2018009. 

Varslet består av følgende dokumenter:

Spørsmålet til planarbeidet kan rettes til Norconsult v/Jann Fossum, tlf 91188761 eller til Melhus kommune v/Liv Åshild Lykkja, tlf 7285 8173

 

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til

Norconsult
Avd. plan og arkitektur
Klæbuvegen 127B
7031 Trondheim

eller som e-post til jann.tore.fossum@norconsult.com innen 07.09.18.