Melhus formannskap vedtok i møte 26.06.2018, sak 73/18 endring av bebyggelsesplan for Gravråksmoen i område I/L6 og I/L8. Reguleringsplanen omfatter næringsområdet Hofstad næringspark. Endringen medfører endring av felt I/L6 og I/L8, FGA4 til et nytt byggemråde for industri/lager kalt for felt BKB1.

Planendringen kan ses her

Formannskapets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan- og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no innen 25.07.18.