Kunngjøringen gjelder utbygging av området Korsveibotnan boligfelt i Melhus kommune i henhold til reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 17.6.2014 med plan-id 2013016.

Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og forutsigbarhet for alle parter i forbindelse med utbygging av området, og i den forbindelse regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre.

Utbyggingsavtale - Korsveibotnan boligfelt