Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Bilde av kart over detaljregulering for gang- og sykkelveg Bennavegen, Langdalen - Hårråbakken, Mel

VARSEL OM ENDRING AV PLANGRENSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG BENNAVEGEN, LANGDALEN - HÅRRÅBAKKEN, MEL

I juni 2023 varslet Trøndelag fylkeskommune om oppstart av arbeid med detaljregulering for gang- og sykkelveg Bennavegen, langs strekning Langdalen – Hårråbakken. I oppstartvarselet var det vist en avgrensing av planområdet for arbeidet med reguleringsplanen.

Kart over Solli i Melhus kommune

Høring på navnesak, vegnavn: «Sollivegen»

Frist for å komme med uttalelser er 5. januar 2024

I forbindelse med PS 36/8 Brekktrøa - Detaljregulering PlanID 2019001 oppretter Melhus kommune navnesak på veg i boligfelt gnr/bnr. 36/8 m.fl. Du kan gå inn på kartet for det enkelte området som reguleres.