– Ungdommene skal jobbe med mennesker som trenger ekstra bistand. Det kan være å spasere en tur, bli lest for, ha en hyggelig prat rundt matbordet eller spille et spill. Kort sagt hjelpe til med hverdagslige gjøremål. Det er en kjemperessurs å ha med ungdom, sier Lene Kverndal, bemanningskoordinator i institusjonstjenesten i Melhus kommune.

Ungdommene har fått jobb på sykehjemmene, i hjemmetjenesten og i bo og aktivitet i perioden fra slutten av juni til midten av august. Et av kravene for å få disse sommerjobbene, er at ungdommene bor i Melhus kommune. Avhengig av hvor de bor, har de fått jobber i nærheten av Horg, Hølonda, Flå og Buen i Melhus sentrum.

Rekruttering til helsesektoren

– Sommerjobben vil gi ungdommene innsikt i hvordan det er å jobbe innen helse- og omsorgsyrket. Forhåpentligvis får vi rekruttert den yngre garde til å ta en utdanning innen helse. Vi ønsker å fronte viktigheten av rekruttering til helsesektoren, samt at de får kjenne på hvordan det er i yrkeslivet og å tjene sine egne penger, sier Kverndal.

Mange gode søkere

Stillingene ble lyst ut i januar. I utgangspunktet søkte vi etter 16 ungdommer. Vi fikk 80 søkere, og endte opp med å ansette 30.  

– I år samlet vi alle søkerne på Buen helse- og omsorgssenter. Vi delte kandidatene inn i grupper der de måtte gjennom spørsmålsrunder, bistå under et skuespill med en eldre dame, samt gi bistand til en rullestolbruker. Vi snakket også om rettigheter og plikter i et arbeidsforhold og om hva som forventes i arbeidslivet, sier Unni Rønning, bemanningskoordinator i hjemmetjenesten i Melhus kommune.

– Vi hadde besøk av utrolig mange flotte ungdommer. Derfor var det ingen enkel oppgave å foreta utvelgelsene. Alle ble vurdert på likt grunnlag. Basert på bosted, når de kunne jobbe og hvordan de løste de praktiske oppgavene endte vi til slutt opp med å gi tilbud til 30 ungdommer. Det er vi utrolig stolte av, og skulle gjerne ha ansatt flere, sier Rønning.

Om Ung i jobb

Siden 2009 har Melhus kommune tilbudt sommerjobber til ungdom i alderen 16 til 17 år.

Melhus kommune har lyst ut stillinger innen helse og velferd, kultur og fritid og bygg og eiendom. For ungdom gir det fin og nyttig jobberfaring, mens Melhus kommune håper å rekruttere fremtidige arbeidstakere med denne ordningen.

Trøndelag fylkeskommune finansierer noen av stillingene innen helse og velferd.

Også avdelinga bygg og eiendom har 14 ungdommer i jobb denne sommeren fordelt rundt i hele kommunen. Hovedoppgavene er gressklipping, kantklipping og maling.