Nedre Melhus

Kl. 08.00: Melhus Speidergruppe heiser flagget ved Rådhuset. Melhus Janitsjarkorps spiller i sentrum.

Kl. 08.30: Kransnedleggelse ved Bautaen i Kroaparken. Melhus Janitsjarkorps spiller.

Kl. 09.15: Melhus Janitsjarkorps spiller på Øysand Grendehus.

Kl. 10.00: Festgudstjeneste i Melhus kirke.

Oppmøte på skolene for oppstilling til tog

Kl. 11.00: Høyeggen skole

Kl. 11.00: Gimse skole

Kl. 11.00: Brekkåsen skole møter ved Melhus VGS

Togtrase sentrum 2022.jpg

Togtrasé i Melhus sentrum.

Avmarsj

Kl. 11.15: Høyeggen skole med Melhus Janitsjar.

Kl. 11.15: Gimse skole med Melhus skolekorps. Brekkåsen følger på etter Gimse skole ned Gammelbakkan.

Kl. 11.35: Sentrumsarrangement ved Rådhuset. Barneappell fra Gimse skole. Hovedtaler: Jørgen Brun-Pedersen. Russeappell ved russepresident Eirik Skurdal.

Kl. 12.05: 17. mai-tog i sentrum.

 • Togtrasé: Rådhuset – bakside av Buen – Energiparken-Miljøgata. Gimse og Brekkåsen skole fortsetter over Gimse bru. Høyeggen skole fortsetter foran Rådhuset – bakside av Buen, og opp til skolen.
 • Rekkefølge i toget: Ordfører og Politikontakt, Formannskap, Flaggborg ved Melhus, Speidergruppe, Melhus Janitsjarkorps, Gimse skole, Brekkåsen skole, Melhus skolekorps, Høyeggen skole, barnehager, lag og organisasjoner, øvrige.

Kl. 15.00: Konsert med Melhus Janitsjar og Melhus Songlag i kultursalen ved Rådhuset.

Kl. 18.00: 17. mai-fest på Melhus Bedehus.

Høyeggen skole

Kl. 13.00: Arrangement på Høyeggen skole. Gratis saft og pølser til barna. Åpen kafé. Skolekoret synger. Leker for små og store.

Kl. 15.00: Fotballkamp. Arrangementet avsluttes etter kampen.

Gimse skole

Kl. 12.30: Arrangement på Gimse skole. Skolekoret synger. Melhus Janitsjarkorps spiller. Gratis brus og pølser til barna. Åpen kafé. Leker for små og store.

Kl. 14.00: Basketballkamp. Arrangementet avsluttes etter kampen.

Brekkåsen skole

Kl. 13.00: Arrangement på Brekkåsen skole. Gratis saft, pølse og is til barna. Åpen kafé. Skolekoret synger. Konsert med Melhus skolekorps kl. 14.00. Leker for små og store. Arrangement avsluttes ca. kl. 15.30.

Rosmælen skole og barnehage

Kl. 13.20: Barne- og folketoget går fra Kvål sentrum til Rosmælen skole.

Ca. kl. 13.40:

 • Alle stemmer i «Ja, vi elsker»
 • Tale fra 6. klassingene
 • Taler for dagen – Asbjørn Hepsø
 • Kvål Songlag
 • Natursti og leker
 • Fotballkamp avgangselever mot foreldre (ca. kl. 15)
 • Premiering av aktiviteter
 • Det blir grilling av pølser og hamburger, salg av kaffe, kaker, is og brus.

Flå

Kl. 08.00: Musikk rundt i bygda ved Flå musikkorps.

Kl. 08.00: Flaggheising ved Flå skole og barnehage.

Kl. 11.15: Oppmøte før barnetog ved Flå skole og barnehage.

Kl. 11.30: Barnetog til Flå kirke med Flå musikkorps.

Kl. 12.00: Gudstjeneste i Flå kirke.

Kl. 12.45: Horg og Flå juniorkorps spiller ved Flå kirke.

Kl. 12.50: Folketog fra Flå kirke med Flå musikkorps.

Kl. 13.20: Velkommen til feiring ved Flå skole og barnehage

 • Sang v/ skolekoret
 • Appell ved 7.trinn
 • Flå musikkorps spiller til ”Ja vi elsker”

Kl. 13.40: Feiring ved Flå skole og barnehage.

 • Bevertning inne på skolen
 • Aktiviteter og leker

Kl. 15.30: Fotballkamp mellom elever og foreldre i 6. trinn på kunstgressbanen.

Lundamo

Kl. 08.00: Flaggheising Lundamo ungdomsskole m/flaggapell.

Kl. 08.10: Kransenedleggelse minnestein på Kjelstad m/ bønnesignal.

Kl. 08.20: Kransenedleggelse Rolf på Lynge m/ bønnesignal.

Kl. 10:15: Kransenedleggelse Horg kirke.

Kl. 10.30: Festgudstjeneste Horg kirke.

Kl. 11.15: Tog og appell rundt Horg sykehjem, og ned til Lundahallen langs E6.

Kl. 13.00: Lundahallen. Tale for dagen, servering, allsang, loddsalg (Vipps og kontanter).

Kl. 14.00: Underholdning i storstua og loddtrekning.

Kl. 14.30: Uteaktiviteter.

Hovin

Kl. 08.00: Flaggheising ved Hovin skole.

Kl. 08.15: Kransenedleggelse ved Bautaen på Foss.

Kl. 10.00: Buss fra skolen til Horg kirke.

Kl. 10.30: Gudstjeneste i Horg kirke - Tog til Horg sykehjem.

Kl. 11.30: Tale for dagen ved Horg sykehjem - Buss tilbake til Hovin.

Kl. 12.00: Salg av middag, kaffe, kaker, pølse og is på Samfunnshuset på Hovin.

Kl. 12.30: Leker og aktiviteter ved Hovin skole.

Kl. 14.00: Underholdning i samfunnshuset.

 • Tale for dagen
 • Diverse underholdning fra scenen
 • Annonsering loddvinnere

Kl. 15.30: Folketog. Toget vil gå opp Åsaringen, om Gammelvegen og til slutt om Teialia.

Gåsbakken

Kl. 08.00: Flaggheising ved skolen.

Kl. 11.00: Gudstjeneste i Hølonda kirke.

Kl. 12.00: Oppstart av aktiviteter og matsalg på skolen.

Kl. 12.15: Orientering om dagens program i gymsalen.

Kl. 12.30: Tog.

Kl. 14.00: Samling i gymsalen med underholdning av skolekoret og tale for dagen av Gjøran Berg Onsøyen.

Kl. 15.30: Fotballkamp.

Kontant betaling er å foretrekke, men vi tar Vipps.

Korsvegen

Kl. 08.00: Flaggheising ved Eid Skole - korpset spiller.

Kl. 08.15: Korpset spiller rundt i bygda.

Kl. 11.00: Gudstjeneste i Hølonda kirke.

Kl. 12.00: Matservering, kiosksalg, leker, natursti og Amcarutstilling på Eid skole.

Kl. 13.30: Program i Hølonda samfunnshus. Underholdning ved barnehagebarna og 6.trinn. Premieutdeling.

Kl. 14.30: Toget går fra Eid skole til Hølonda Helsehus. Tale for dagen v/ Maren Grøthe.

Kl. 15.30: Toget går tilbake til Eid skole. Kiosksalg og matservering. Åpent til kl. 17.00. (Betaling med Vipps og kontanter).