Tidligere skulle det gå åtte uker mellom første og andre dose, men nå har dette blitt forlenget. Les mer på Folkehelseinstituttets sider

Alle de i denne aldersgruppa som har fått første dose, har allerede fått time til dose to. Vi vil sende ut ny innkalling med nytt tidspunkt til alle.

Mer informasjon og statistikk finner du på melhus.kommune.no/vaksine.