Regjeringen bestemte denne uka at 16- og 17-åringer skal få tilbud og anbefales å ta koronavaksine. De har fått medisinskfaglige råd fra Folkehelseinstituttet.

Dette gjelder ungdommer født i 2004 og 2005. I Melhus bor det rundt 450 personer i den alderen.

Får tilbud om time på SMS

Vi jobber nå med å hente inn oversikt over alle i denne gruppa, og vil sende ut innkallelse til første dose på SMS.

Har dere ikke hørt fra oss innen utgangen av neste uke (uke 34), ta kontakt med oss så får vi satt opp time.

Elever fra andre kommuner

Vi vil også gi tilbud om vaksine til elever som går på videregående skole i Melhus, men som er folkeregistrert i andre kommuner.

Noen vil trenge samtykke fra foresatte

Personer som har fylt 16 år har det som kalles helserettslig myndighet, det vil si at de selv kan takke ja eller nei til tilbudet om vaksine. For de født i 2005, som ennå ikke har fylt 16 år, må begge foresatte gi samtykke til å ta vaksinen. Vi tar kontakt med de foresatte dette gjelder.  

Vi samarbeider med helsestasjonen og skolehelsetjenesten for å hente inn nødvendig kontaktinformasjon.

Lengre intervall

For denne gruppen anbefales det at det går 8-12 uker mellom første og andre dose. Grunnen til at det skal gå lengre tid, er at unge har en svært god immunrespons på vaksinen. Dermed vil de være godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose, ifølge Folkehelseinstituttet.

Mer informasjon

Følg gjerne med på melhus.kommune.no/vaksine. Helsenorge.no har god, oppdatert informasjon.

Slik kontakter du vaksinegruppa: