Ingen 16- og 17-åringer skal møte opp til den opprinnelige vaksinetimen torsdag 4. november, dersom ikke annet er avtalt. Vi har også varslet om dette tidligere

De fleste skal ha fått SMS fra oss med varsel om utsatt time, og tilbud om ny time i uke 48. Vi har riktignok fått en del meldinger om at ikke alle har mottatt denne SMS’en.

Innstillinger må oppdateres

Gjelder dette deg eller din 16- eller 17-åring, skyldes det mest sannsynlig at personverninnstillingne på Helsenorge og norge.no ikke er oppdatert. Da mottar en ikke varsler fra oss.

helsenorge.no går du inn på «Profil og innstillinger» i din egen profil for å oppdatere kontaktinformasjon (krever innlogging med Bank-ID).

Når dette er oppdatert, vil det stå når du har ny time til vaksinering under «Timeavtaler» når du er inne på din profil på Helsenorge.

Bakgrunn for dette

Folkehelseinstituttet anbefaler at intervallet mellom dose én og to forlenges til tolv uker. Dette fordi et langt intervall gir den beste vaksineresponsen, og gir dermed bedre langsiktig beskyttelse.

Ta kontakt med oss:

Dersom du ikke får dette, eller ikke finner ny time, kan du kontakte oss i vaksinegruppa:

Telefon: 902 44 833 
E-post: vaksine@melhus.kommune.no

Mer informasjon og statistikk finner du på vår vaksineside