Varaordfører i Melhus kommune 2019-2023 er Stine Estenstad.
Hun representerer Høyre.

Varaordfører kan kontaktes på epost: stine.estenstad@melhus.kommune.no