Melhus kommune utsteder utslippstillatelse, gir pålegg om utbedring, gir fritak fra tømmegebyr og endrer tømmefrekvens for anlegg.

Men med virkning fra 1. januar 2020 har Melhus kommune tildelt ReMidt IKS enerett på innsamling og behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mm.

For deg som er berørt av dette, vil du merke dette på følgende måte: 
 

  • Ordinær tømming, ekstratømming og nødtømming administreres og faktureres fra ReMidt IKS.

  • Gebyret for slam vil derfor komme på samme faktura som det ordinære renovasjonsgebyret, ikke fra kommunen.

  • Har du en henvendelse vedrørende tømming av slam, skal henvendelsen gå til ReMidt IKS. Det samme gjelder om du har behov for spyling av tank eller ledninger.

  • Dersom du har behov for nødtømming, og vil ringe utenom Remidts åpningstider, må du ringe direkte til Norva24. Vakttelefonnummer er 90 87 51 11.

  • I 2020 vil ordinær tømming på sommeren forestås av Norva24 AS. Tømminger eller på året vil forestås av Kjelsberg Transport AS. Det vil i løpet av 2020 bli gjennomført en anbudsrunde for tømming, som vil gjelde fra og med 2021.

 

Kontakinfo til ReMidt IKS:
 

Telefon 72 48 37 00
E-post
Hjemmeside: www.remidt.no