Kommunen er forurensningsmyndighet og skal ha oversikt over de private avløpsanleggene. For at det skal være mulig er det viktig at kommunen står for ALL tømming, også fra slamavskillere i minirensanlegg.

Akutt tømming

Akutt tømming rekvireres hos teknisk drift ved avgift, Melhus kommune, i åpningstiden 0800-1600. 

Tømming utenom åpningstiden kan rekvireres direkte hos kommunens tømmefirma  Miljøservice AS
telefon 57 87 46 66.

Ekstratømminger/nødtømminger blir fakturert på kommende faktura for kommunale gebyrer.