• Norskopplæring for voksne innvandrere
  • Spesialundervisning for voksne
  • Opplæring i grunnskolefag/grunnleggende ferdigheter
  • Avholder norskprøver, samfunnskapsprøve og statsborgerprøve:
    Norskprøvene avholdes fire ganger i året: i mars, mai, september og desember.
    Samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve avholdes fire ganger i året, etter behov.

Her kan du lese mer om innholdet og nivået på prøvene.

Ønsker du ta en prøve, eller har du spørsmål til oss i forhold til prøvene?
Ta kontakt med oss på Melhus voksenopplæring hvis du lurer på noe!

E-post til Berit Tofte Høvik
E-post til Melhus voksenopplæring

Telefon: 951 36 789 eller 957 11 486