Ca. 2000 husstander i Melhus kommune eier et avløpsanlegg. Noen få har utslippet sitt til et felles anlegg, mens de fleste har eget anlegg. Kommunen sin oppgave er å føre tilsyn med anleggene og følge opp eier slik at anleggene ikke forurenser mer enn nødvendig. Det finnes mange forskjellige renseløsninger å velge i når man skal etablere et nytt anlegg eller rehabilitere et gammelt. Bildene ovenfor viser rensing av utslipp via infiltrasjon i grusmasser (bilde 1) og rensing via et nedgravd, kompakt minirenseanlegg (bilde 2). 

Mer informasjon: Private avløpsanlegg