Mål med arbeidet:

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Ler sentrum er godt å bo og være i, både for innbyggere og næringsliv. Det er målsetninger om at flere bosetter seg i sentrum og om at flere reiser kollektivt.

Fremdrift:

Planen ble vedtatt i kommunestyret 06.03.2018. Planen er kunngjort. Sakspapirer finner du her.

Kontaktinformasjon:

Egil Johannes Hauge
E-post
Telefon: 975 84 340