Hvert år legger Melhus kommune frem en økonomi- og handlingsplan for de kommende fire årene, der budsjettet er første år i planperioden.
Den sier noe om mål, prioriteringer og ressursfordeling, og er kort fortalt kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring.

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 (PDF)

Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 (PDF)

Økonomi- og handlingsplan 2021-2024 (PDF)

Økonomi- og handlingsplan 2020-2023 (PDF)

Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 (PDF)

Økonomi- og handlingsplan 2018-2021 (PDF)

Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 (PDF)

Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 (PDF)

Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 (PDF)

Økonomi- og handlingsplan 2014-2017 (PDF)