Kulturelt samarbeid mellom Melhus og vennskapskommunene Ockelbo (Sverige) og Kurikka (Finland). Fra landene deltar nærmere 80 barn og unge i alderen 12-18 år. Egenaktivitet og samarbeid står sentralt i dette arrangementet. Det har blitt en tradisjon at deltakerne deltar i verksteder (eks i drama, sang, musikk) og sammen lager en felles forestilling.

Samarbeidsprosjektet Nordiske barnekulturdager arrangeres annethvert år. Melhus besøkte Kurikka i mai 2017 og Ockelbo i 2019. Planen om å gjennomføre arrangement i 2021 ble i juni endret til 2022. 

I 2022 er det Melhus som er vertskap for arrangementet. Både Sverige og Finland har satt i gang arbeid med ungdomsråd og vi ser for oss at medlemmer i ungdomsrådene fra de 3 landene deltar på arrangementet i 2022.