Barnehagenettverket

Et samarbeid mellom 6 barnehager i Taveta, Kenya og 6 barnehager i Melhus (Presttrøa, Strandvegen, Rosmælen, Hovin, Lundamo og Gåsbakken). Gjennom utveksling med besøk av førskolelærere til Taveta og Melhus har barnehagene utviklet prosjekter hvor barn i Taveta lærer norske folkeeventyr og sanger, og tilsvarende her i Melhus. I Melhus synger barna Jambo-sangen på swahili til alle som vil høre, iført afrikanske kulturdrakter og smykker. Gjennom samarbeid med Kulturskolen i Melhus er det laget cd med sangene fra kulturkonserten da Luworo Cultural Group fra Taveta var her (mai 2007). Gjennom bøker, bilder og video med fokus på tradisjonelle ritualer og sanger er kulturene knyttet nærmere hverandre. Pedagogiske spørsmål er også en del av nettverkssamarbeidet.

Med kulturmidler fra Norad hadde barnehagene i samarbeid med Luworo Cultural Group og Envina et nytt prosjekt i 2009 med miljøutfordringer som tema. I mai 2009 reiste 6 barnehageansatte og en ansatt i Envina på besøk til Taveta, der de besøkte alle barnehagene. Temaet for besøket var gjensidig utveksling av miljøarbeidet som er gjort i nord og sør. Miljøprosjektet i 2009 var en del av kommunenes samlede fokus på miljøspørsmål og samfunnsutvikling.

Barnehagene fikk nye prosjektmidler via Vennskap Nord/Sør i forbindelse med felles prosjekt i 2013. Temaet denne gangen har vært dyrking av spiselige vekster med gjensidige utvekslingsbesøk mellom kommunene.

Barnehagene har et ønske om nytt felles prosjekt i 2017. Det arbeides med finansieringsmuligheter.

Lundamo ungdomsskole
Samarbeider med Eldoro Girls High School i Taveta. I oktober 2008 plantet rådmannen i Melhus et tre der, som en markering på starten av samarbeidet. I oktober 2009 reiste 2 lærere fra Lundamo på besøk til Eldoro Girls High School. På tur tilbake hadde de med seg rektor og en elev derfra som deltok på internasjonal uke på Lundamo ungdomsskole.

Med prosjektstøtte fra Vennskap Nord/Sør har skolene hatt et felles prosjekt med tema miljø i 2011. Gjensidige utvekslingsbesøk ble gjennomført høsten 2011 med 4 elever og 2 lærere fra begge skolene. Elevene har hatt jevnlig kontakt via mail og felles blogg. Samarbeidsprosjektet i 2012 hadde slagordet: "My actions today define my tomorrow". Ved internasjonal uke i november 2012 var rektor og 1 lærer + 4 elever fra Eldoro Girls High School på besøk til Lundamo.

Samarbeidsområde i 2013 var vann, og skolene hadde gjensidige utvekslingsbesøk. Fra 2014 har smarbeidet ikke vært aktivt.

Melhus videregående skole
Skolen har et utvekslingssamarbeid med Timbila High School i Taveta, og Melhus kommune og Melhus videregående skole har en jevnlig dialog om samarbeidet med Taveta.