Naturfare er underlagt enheten Teknisk drift, og kan svare på spørsmål knyttet til flom- og skredfare, sikringstiltak, ansvar og erstatning, forebygging og istandsetting etter naturskade eller andre relaterte henvendelser.

Melhus kommune, Naturfare
Teknisk drift
E-post 
Telefon 72 85 80 00 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00)


Benytt fortrinnsvis e-post og legg helst ved bilder/kart. Svartid på e-post: 1-14 virkedager. I perioder med mye pågang kan det ta noe lenger tid. 

Vi vil gjøre en intern vurdering av hastegrad basert på faglig skjønn og bakgrunn for henvendelsen. 

OBS: Akutte eller alvorlige hendelser skal meldes fra til teknisk vakt og eventuelt nødetatene.