Naturskadeavdelingen er underlagt enheten Teknisk drift, og kan svare på spørsmål knyttet til flom- og skredfare, sikringstiltak, ansvar og erstatning, forebygging og istandsetting etter naturskade eller andre relaterte henvendelser.

Melhus kommune, Naturskade
Teknisk drift, Melhus rådhus
e-post: naturskade@melhus.kommune.no
Tlf: 415 01 660 (telefontid man-fre 09:00-15:00)

Benytt fortrinnsvis e-post og legg gjerne ved bilder. Svartid på epost: 1-7 virkedager. 
Kommunen vil gjøre en intern vurdering av hastegrad basert på faglig skjønn og bakgrunn for henvendelsen. 

OBS: Akutte eller alvorlige hendelser skal meldes fra til Teknisk vakt og eventuelt nødetatene.