Planen beskriver forvaltning av kommunens land - og vannareal. Den består av plankart, planbeskrivelser, bestemmelser og retningslinjer.

Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse (PDF)

Kommuneplanens arealdel - plankart