Kommunen sin oppgave er å føre tilsyn med anleggene og følge opp eier slik at anleggene ikke forurenser mer enn nødvendig. Kommunen utsteder utslippstillatelse, gir pålegg om utbedring eller påkobling til kommunalt nett, gir fritak fra tømmegebyr og endrer tømmefrekvens for anlegg. 

Det finnes ca. 2000 private avløpsanlegg i Melhus kommune. Noen få har utslippet sitt til et felles anlegg, mens de fleste har eget anlegg. 

Kontaktinfo:

Anette Thyve
Marte Aursand