Status: Forprosjekt for for gang- og sykkelveg, samt vann- og avløpsanlegg pågår.

Sted: 

Ler, Melhus

Hensikt og prosess: 

Melhus kommune har vedtatt at det skal bygges gang- og sykkelveg fra Lykkjvegen til Skolebakken langs Kaldvella (jfr. områdeplan for Ler). I den sammenheng ser vi på muligheten for en samtidig fornyelse av vann- og avløpsanlegget. Dagens ledningsnett er utdatert og trenger en fornyelse.

Gang- og sykkelvegen er regulert i områdeplanen som en forbindelse mellom Lykkjvegen og Skolebakken. Utbyggingen av gang- og sykkelveg finansieres av miljøpakken.

I forbindelse med forprosjektet skal det utføres grunnundersøkelser, samt inspeksjoner og målinger.

Tidsperspektiv:

Det er tidligere utført et forprosjekt av studenter. Det er nå satt i gang videre arbeider med forprosjektering av Structor AS. Grunnundersøkelser vil bli utført i mai 2023 av Multiconsult AS.

Kontaktperson

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne: 
Hanne Hansen