Den skal sendes i elektronisk handelsformat (EHF).

Vår elektroniske fakturaadresse: 938 726 027
Vi er innmeldt i ELMA og benytter Nets som aksesspunkt.

Opplysninger som må oppgis: 

  • Bankkontonummer på kreditnotaer
  • Attestantkode skal alltid være med. Den består av fire eller seks bokstaver. Skriv den gjerne bak ledeteksten «deres ref.». Koden får du av den som bestiller
  • Betalingsbetingelser per 30 dager

Dersom det ikke er mulig å sende faktura på EHF, send per e-post

Har du spørsmål? 

Send en e-post til økonomiavdelingen

Har du spørsmål om EHF?

Du finner informasjon om elektronisk handelsformat hos Digitaliseringsdirektoratet (DIFI)