Er du rammet av naturskade på privat eiendom?

Ta først og fremst kontakt med forsikringsselskapet ditt. Etter loven er alt som er forsikret mot brannskade også forsikret mot naturskade. Det hender likevel det er skade på eiendom eller gjenstander som ikke dekkes av forsikringsselskapet ditt. Det er derfor mulig å søke om erstatning hos Statens naturskadeordning, som gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Du som er skadelidt, søker selv via elektronisk søknadsskjema på landbruksdirektoratet.no.

Merk at søknad må sendes senest innen tre måneder etter skadetidspunktet.
Ordningen gjelder for alle privatpersoner, samt organisasjoner, veilag, tomtefestere, selskap og landsbruksforetak med leiejord. Skader på statlig og kommunal eiendom dekkes ikke. 


OBS: Overvannsskader erstattes i henhold til alminnelige forsikringsavtaler, og dekkes normalt ikke av Statens naturskadeordning.